DALAKMAR s.r.o.

Zpracováváme výkazy pro Finanční úřad, Český statistický úřad, zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení dle zákonných předpisů a obecně závazných norem.

Výkazy:

 • Přiznání k DPH včetně povinných příloh
 • Přiznání ke spotřební dani
 • Uplatnění nároku na vrácení spot. daně §56
 • Uplatnění nároku na vrácení spot. daně §57
 • Statistický výkaz P 3-04 (pouze podklad)
 • Statistický výkaz P 3-04 (komplet)
 • Statistický výkaz P 5-01 (komplet)
 • Statistický výkaz EP 5-01 (komplet)
 • Statistický výkaz Ceny prům 1-12 (komplet)
 • Statistický výkaz Prům 1-12 (komplet)
 • Jednotný správní doklad

Výkauy - roční:

 • Silniční daň
 • Daň z nemovitosti
 • Předběžný výpočet DPFO
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Přehled pro OSSZ
 • Přehled pro zdravotní pojišťovny
 • Daň z příjmu právnických osob
 • Příloha k učetní závěrce
 • Vyučtování daňě ze závislé činnosti
 • Vyučtovaní daní vybíraných srážkou

Ostatní:

 • Oznámení o změně registračních údajů<